top of page
004_edited_edited.jpg

सारथी
सँगै नेपालका लागि

हामी विश्वस्त छौं कि समान शिक्षा नेपालको विकासको लागि महत्वपूर्ण कुञ्जी हो।

त्यसकारण हामी बच्चा र युवा व्यक्तिहरूको साथसाथ खाँचोमा परेका परिवारहरूको शिक्षालाई समर्थन गर्दछौं। साइटमा व्यक्तिगत पहललाई प्रोत्साहित गर्न महत्त्वपूर्ण छ।

'सारथी' भनेको 'सबै मिलेर' - वा नेपालका साथीले वर्णन गरेः 'सबैका लागि सँगै गरिरहेको'।

हाम्रो प्रोजेक्टहरू

हाम्रा परियोजनाहरू यस तथ्यबाट जीवित छन् कि हामीले नेपालमा साथीहरू राखेका छौं जसले साइटमा चीजहरू अगाडि ल्याउँदछन्। विगत केही वर्षहरुमा हामी विभिन्न स्थानहरुमा वास्तविक भिन्नता ल्याउन सफल भएका छौं, व्यक्तिलाई सहयोग गर्ने, शिक्षा प्रवर्द्धन गर्ने र स्वयं सहायताको लागि वास्तविक मद्दत दिन। हामी अनुदानहरू र हाम्रो योगदानको माध्यमबाट हाम्रा प्रोजेक्टहरू विशेष रूपमा फाईने गर्दछौं।

CURRENT

No posts published in this language yet
Once posts are published, you’ll see them here.

सम्पर्क गर्नुहोस्

सारथी - सँगै नेपाल eV को लागी
Friesenweg 4 | 586586 Po पोइ।
sarathi.togetherfornepal@gmail.com

bottom of page